Szolgáltatások / Könyvvizsgálat

vissza a szolgáltatásokhoz

A piacgazdaság működéséhez szükséges, hogy a gazdálkodók a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A nyilvánosságra hozott információk megbízhatóságát növeli a független könyvvizsgálók által végzett könyvvizsgálat.

A könyvvizsgálat alapvető célja a beszámoló felhasználóinak megbízható tájékoztatása, ezért a könyvvizsgálói véleménynek szükségszerűen meg kell jelennie a beszámoló mellett, annak mintegy részeként. Ezért a könyvvizsgálói véleményt is tartalmazó jelentést szükséges írásba foglalni és a beszámolóhoz csatolni.

A könyvvizsgáló felelőssége az (egyszerűsített) éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az (egyszerűsített) éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az (egyszerűsített) éves beszámoló akár csalásból, akár hibákból eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az (egyszerűsített) éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az (egyszerűsített) éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Ügyfeleimet tájékoztatom a könyvvizsgálati kötelezettség törvényi feltételeiről, valamint a törvényi kötelezettség nélküli, önként választott könyvvizsgáló működésének előnyeiről, amennyiben az adott vállalkozásnál ez célszerűnek mutatkozik.