Szolgáltatások

Bérszámfejtés

A bérszámfejtés magába foglalja a munkaadó és a munkavállaló járulékainak kiszámítását és lekönyvelését, valamint az ehhez tartozó jelentési kötelezettségek elkészítését.
>> részletek

E-bevallás

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott adózói körnek (a havi adó- és járulék bevallásra, illetőleg összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezetteknek) elektronikus úton kell valamennyi bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie.
>> részletek

Év végi adóbevallások, mérlegek

Adóhatóság előtti képviselet

Adóhatósági ellenőrzéshez kapcsolódó ügyintézés, ami magában foglalja a szükséges beadványok (észrevétel, fellebbezés, végrehajtási kifogás, méltányossági kérelem stb.) elkészítését, de akár a személyes képviseletet is.
>> részletek

Könyvvizsgálat (szükség esetén)

A piacgazdaság működéséhez szükséges, hogy a gazdálkodók a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon.
>> részletek

Egyéb